Jak wygląda odpowiedzialność za wynajem samochodu?

Wypożyczalnie samochodów są obecnie bardzo popularne. Kiedy znajdziemy już sobie wymarzony samochód, czy to na wynajem okolicznościowy, czy też do użytku prywatnego, pozostają nam tylko formalności. Jak mogłoby się wydawać - to nic skomplikowanego, ponieważ wystarczy jedynie spełnić kilka wymogów, takich jak pełnoletność, posiadanie prawa jazdy, a czasami wiek przekraczający 21 lat.

Jednak co w przypadku ewentualnego wypadku? Jaką odpowiedzialność za wynajem samochodu ponosi najemca i wynajmujący?

Odpowiedzialność wypożyczalni

Konsument może mieć roszczenia w przypadku, gdy wypożyczalnia nie wywiązała się należycie z umowy, w konsekwencji czego doszło do zdarzenia, w którym doznał pewnej szkody. W sytuacji, w której okazuje się, iż wynajęty samochód miał wady, które ograniczały jego poprawne funkcjonowanie, konsument ma prawo ubiegać się o obniżenie opłat za czas trwania tejże szkody. Jeśli natomiast te wady całkowicie uniemożliwiły poprawne funkcjonowanie pojazdu, lub też ujawniły się one po czasie, a wypożyczalnia nie naprawiła defektu i nie dostarczyła tym samym auta zastępczego, najemca ma prawo zerwać umowę bez wypowiedzenia. Jeżeli w trakcie podróży doszło do awarii, co jest widocznym zaniedbaniem ze strony wypożyczalni, powinna ona podjąć naprawę na swój koszt.

Umowa wynajmu samochodu

Odpowiedzialność konsumenta

Odpowiedzialność, którą ponosi wynajmujący, jest ściśle określona w warunkach umowy. W przypadku, kiedy dochodzi na przykład do kradzieży wynajmowanego auta, konsument nie ponosi odpowiedzialności w momencie, kiedy auto było odpowiednio przechowywane. Jeśli w umowie jest zaznaczone, iż samochód powinien być na parkingach strzeżonych, a w momencie kradzieży znajdował się na obiekcie niestrzeżonym, najmujący może zostać obciążony całą szkodą. W przypadku, kiedy wynajmujący podczas jazdy narazi osoby trzecie na zagrożenie zdrowia lub życia, a tym samym uszkodzi pojazd, również zostaje wówczas pociągnięty do odpowiedzialności. Jeśli jednak do jakiejkolwiek szkody dochodzi z powodu jakiejkolwiek osoby trzeciej, najemca nie powinien zostać obciążony kosztem jakichkolwiek napraw. Wszelkie regulacje są oczywiście zawarte w umowie i należy dokładnie się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z usługi wynajmu - w niektórych przypadkach konieczne może okazać się bowiem wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie

Decydując się na wynajem auta, warto przejrzeć oferty ubezpieczeń aut. Przeważnie wypożyczalnie umożliwiają dokupienie takiego pakietu przez konsumenta. Powinniśmy tylko szczegółowo zapoznać się z zasadami takiego ubezpieczenia oraz zakresem szkód, które jest przez nie obejmowane. W głównej mierze chroni to nas przed odpowiedzialnością cywilną za wywołane szkody.